Thông báo kinh doanh căn hộ số 110 nhà 5 tầng và 210 nhà 9 tầng, công trình nhà ở cao tầng, lô đất HH-04 Khu ĐTM Việt Hưng

Thứ ba - 30/08/2016
Kinh doanh căn hộ số110-Nhà 5 tầng và căn hộ số 210-Nhà 9 tầng, công trình nhà ở cao tầng, lô đấtHH-04 Khu ĐTM Việt Hưng
Sàn giao dịch bất động sản HUD thuộc chi nhánh miền Bắc - Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị trân trọng thông báo
 
        Sàn giao dịch Bất động sản HUD đang kinh doanh căn hộ số110 - Nhà 5 tầng vàcăn hộ số 210 - Nhà 9 tầng, côngtrình nhà ở cao tầng CT-04B thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và công trình trong lô đất HH04, Khu ĐTM Việt Hưng do Tổng công ty Đầutư phát triển nhà và đô thị làm chủ đầu tư, chi tiết như sau:
 
STT Căn hộ Diện tích căn hộ (m2) Giá bán căn hộ (đồng)
Tim tường